اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
20 بهمن
1399

نحوه ی تدریس در مکتب خانه های با لهجه ی شیرین قهدریجانی

ویژه

حاج عباسعلی رحمانی قهدریجان از معلم ها و درواقع ملاهای قدیمی که در مکتب درس میدادن و در این قسمت با صحبت های شیرینشون نحوه ی یادگیری حروف الفبا را در چند دقیقه توضیح میدن که بسیار زیبا و سخت هست یادگیریش حتما ببینید

مطالب سایت قهدریجان