اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
18 اسفند
1399

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات وزنه برداری باشگاه های اصفهان

کسب عنوان قهرمانی دردسته 89 کیلو

گرم توسط نوجوان وزنه بردار
آقای آرش شفیعی نژاد قهدریجانیو کسب عنوان قهرمانی دردسته 55کیلوگرم توسط نوجوان وزنه بردار
آقای پیمان شفیعی نژاد قهدریجانی
درمسابقات وزنه برداری باشگاههای اصفهان را تبریک عرض مینماییم 
 
 
 
 
برچسب ها : پیروزی ورزش