اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 بهمن
1399

قهرمانی تیم شهید حسینعلی قدیری قهدریجان در جام فوتسال شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

قهرمانی تیم فوتسال شهید حسینعلی قدیری قهدریجانی در مسابقات فوتسال شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

بازیکنان تیم

اسماعیل ترابی
جواد قدیری
مهدی حشمت
نادر شفیعی
مهدی شیخی
محمدعلی محمدی
سعید اسماعیل زاده
محمد زمانی
محسن اسماعیل زاده
سامان محمودی

سرمربی : علی اسماعیل زاده
سرپرست : ابوالفضل هادیان

💠خبرگزاری قهدریجان 
 
 
 
برچسب ها : پیروزی ورزش