اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 دی
1399

حضور سرکار خانم فانی قهدریجانی در کادر داوری والیبال لیگ دسته یک

حضور سرکار خانم فانی از بانوان قهدریجانی فعال در عرصه ورزش

 

در کادر داوری مسابقات والیبال لیگ دسته یک کشوری به میزبانی استان اصفهان 
رقابت بین تهران /البرز
99/10/03