اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
20 بهمن
1399

تعذیه خوانی حاج علی محمدی قهدریجانی

ویژه

تعذیه خوانی حاج علی محمدی قهدریجانی پیرمرد زحمت کش و کشاورزی که به سبک قدیمی و دلنشین می خواند 

 

مطالب سایت قهدریجان