اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
15 فروردين
1400

صحبت های حاج کریم هادیان قهدریجانی در مورد منارهای لورک و کوره های آجر پزی

ویژه

در واقع قهدریجان قبل از انقلاب صاحب چندین کوره ی بزرگ آجر پزی بوده که بر اثر مرور زمان خیلی از منارها(هواکش ها) کوره ها از بین رفته و دوتا از منارها باقیمانده است و ...