اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
07 بهمن
1399

یادی از دوران گذشته : تعدادی از رزمندگان شهر

ویژه

جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس


ایستاده از سمت راست
۱-شهید عبدا.. طاهری ۲-اقای ابولقاسم ابراهیمی ۳- دکتر علی جعفر زاده
۴-اقای محمدزاده ۵- زنده یاد حسن موذنی ۶- اقای رضاقلی طاهری
نشسته‌با‌ چفیه مشکی‌ ناصر‌کریمی
زمستان ۱۳۶۴ قبل از عملیات والفجر هشت

97/07/21

 
 
 
 

مطالب سایت قهدریجان