اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
14 ارديبهشت
1400

چند بیت زیبا خیام نیشابوری بشنویم از زبان حاج کریم هادیان

ویژه

حاج کریم هادیان در واقع یکی از عاشقان شعر ادبیات فارسی هستن که بسیاری از شعر های مختلف فارسی را برایمان خواندن که چنذ بیتی از خیام تیشابوری برایتان آماده کردیم امیدوارم دلی خوش و زندگی سالم و پر از عشقی داشته باشید لایک و کامنت فراموش نشه