اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
20 بهمن
1399

صحبت های زنده یاد فضل الله حشمت قهدریجانی در مورد رضا خان جوزونی

ویژه

صحبت های به یاد ماندنی زنده یا فضل الله حشمت قهدریجانی در مورد رضا خان جوزنی

رضا خان جوزونی در واقع یه خارکن بوده که برای حمام جوزون خار می برده و ....

مطالب سایت قهدریجان