اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

مقدمه و بررسی کلی فرهنگ مردم قهدریجان

ازآنجا كه فرهنگ عامه دريچه‌اي مطمئن براي ورود به فضاي فرهنگي و شناخت نسبي هر جامعه ای است

و صرف‌نظر از آنكه گسترش وسايل ارتباط جمعي و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي در دهه ها و سالهاي گذشته تاحدودي فرهنگ بومي و محلي را تحت‌الشعاع خود قرارداده است.

  (چنانكه امروزه در شهرها، خصوصاً شهرهایی که به شهرهاي بزرگ نزديك بوده و مرتباً رفت و آمد و تاثيرپذيري داشته‌اند کمتر شاهد حفظ سنن و رسوم قدیمی هستیم و حتی شاهد  خلاصه شدن مراسم های سنتی از قبیل مراسم ازدواج و عزا و يا رنگ باختن حس قوي تعاون و همكاري هستیم)

 با اين حال چون  آداب و رسوم ريشه در قدمت و ديرينگي یک جامعه دارند و تجلي روح آنها را مي‌توان در پديده‌هاي جديد نيز يافت، بررسی فرهنگ و آداب و رسوم گذشته و حال جامعه، ما را در شناخت آن جامعه یاری خواهد نمود.

از ویژگی های شاخصی که در فرهنگ و رسوم مردم منطقه ما به چشم می خورد می توان به جایگاه اعتقادات وباورهاي مذهبي در بسياری از آداب و رسوم اشاره نمود چنانچه در منطقه خصوصا قهدریجان مراسم مذهبی را با شکوه تمام برپا می نمایند و به سفرهاي زيارتي علاقمند بوده و به زیارت امازاده‌ها و حضور در اماکن مذهبی توجه خاصی دارند و در بسیاری دیگر از رسوم و اعتقادات بومی نیز باورهای مذهبی جایگاه خاصی دارند.

مطالب سایت قهدریجان