اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

شبكه ارتباطي قهدریجان

راه های ارتباطی شهر متعدد می باشد که به شرح ذیل می باشد

-جاده قهدريجان-زازران: بطول 5 كيلومتر. نيمي از اين راه در مسير قهدريجان-فلاورجان است نيم ديگر آن در مسير جاده‌اي است كه زازران را از يكسو به جاده اصفهان-نجف‌آباد متصل مي‌سازد و از سوي ديگر به جاده قهدريجان و فلاوجان كه تمام این مسیر آسفالت است.

-جاده قهدريجان-فلاورجان: بطول 5 كيلومتر و آسفالته

 -جاده قهدريجان-جوجيل و دشتچي: به طول 4-3 كيلومترو آسفالته

-جاده قهدريجان-قلعه امير: بطول 6 كيلومتر و عرض 8 متر

-جاده قهدريجان-قلعه سفيد: بطول 5 كيلومتر

-جاده قهدريجان-نجف‌آباد : اين محور از دو قسمت تشكيل شده است يكي از  قهدريجان به جاده اصفهان-نجف‌آباد بطول 4 كيلومتر و عرض 6 متر و قسمت ديگر از نجف آباد تا خط قهدريجان

-جاده قهدريجان-فولادشهر: به طول 18 كيلومتر، آسفالت از دو قسمت 11 كيلومتري و 7 كيلومتري تشكيل شده است.

-جاده قهدريجان-جوزدان: به طول 13 كيلومتر

مطالب سایت قهدریجان