اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
18 مهر
1399

موقعیت جغرافیایی شهر قهدریجان

براساس تقسيمات كشوري شهر قهدريجان يكي از نقاط شهري شهرستان فلاورجان است كه در24 كيلومتري شهر اصفهان و پنج كيلومتري فلاورجان قراردارد.

شهر قهدريجان در دشت وسيعي قرار گرفته كه از هر سو اراضي زراعي آن را احاطه نموده است. در شمال آن اراضي زراعي منتهي به كهريزسنگ و در جنوب اراضي منتهي به فولاد شهر و در شرق اراضی منتهی به روستای جوجیل و دشتچی و شهر فلاورجان و در غرب اراضی منتهی به دشت نجف آباد قرار دارند . قهدريجان با 1680 متر ارتفاع از سطح دريا در طول جغرافیایی 51 درجه و 30 دقيقه و عرض جغرافیایی 32 درجه و 30 دقيقه در دشت همواري قرار گرفته كه در جهت شرق به غرب فاقد شيب بوده و تنها در جهت جنوب به شمال و غرب به شرق از شيب ملايمي برخوردار است .

مطالب سایت قهدریجان