22 بهمن
1399

کسب مقام دوم جایزه بزرگ دومیدانی امارات (فزاع) توسط خام هاجر صفرزاده قهدریجانی

ویژه

کسب مقام دوم جایزه بزرگ دومیدانی بزرگسالان 2021 امارات(فزاع) 

 

توسط سرکار خانم هاجر صفرزاده #قهدریجانی را به ایشان و خانواده محترمشان و مردم ورزش دوست #قهدریجان تبریک عرض می نمائیم.

💠خبرگزاری قهدریجان 
 
 
 
برچسب ها : پیروزی ورزش