اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
20 بهمن
1399

مصاحبه با دکتر محمد مرادی قهدریجانی قسمت اول

ویژه

مصاحبه با دکتر محمد مرادی قهدریجانی فارق التحصیل رشته الکترونیک قدرت از دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا