اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
20 بهمن
1399

مصاحبه با دکتر محمد مرادی قهدریجانی قسمت دوم

ویژه

قسمت دوم مصاحبه با دکتر محمد مرادی قهدریجانی فارق التحصیل رشته الکترونیک قدرت از دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا