22 خرداد
1398

جاذبه های طبیعی شهر قهدریجان

ابتداي ورودي شهر قهدريجان با مزارع در دو سمت جاده شروع مي‌شود

 اين مزارع و باغات دورتادور شهر را فرا گرفته و چشم انداز زيبايي را ايجاد نموده است كه اهالی قهدریجان و شهرهاي اطراف ايام تعطيل را در اين فضاهاي سبز مي‌گذرانند .

مزارع سر سبز اطراف شهر قهدریجان نیز زیبایی صد چندانی در حاشیه شهر ایجاد نموده اند و باغ هائی که در اطراف شهر قهدریجان وجود دارند و در تمام فصل سال زیبائی خاصی دارند

همچنین پارك شهر « واقع در خيابان مطهري با مساحت 5000مترمربع