17 اسفند
1399

شعر خوانی حاج تقی جوانمردی قهدریجانی با لهجه ی شیرین قهدریجانی

ویژه

شعر خواندن حاج تقی جوانمردی قهدریجانی که بسیار زیبا و قشنگ می خونن ایشون در این ویدیو برامون یک شعر از سعدی به اسم ستایش خداوند رو می خونن و معنی می کنند