اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

مقبره انوش پيامبر در قهدریجان

انوش نوه حضرت آدم است يعني انوش بن شيث بن آدم كه در صحراي فهران مدفون است.

پس از تخريب قلعه ، بقعه آن حضرت مدتها وجود داشته ولي بعداً تخريب مي‌شود در حال حاضر توسط فردي خير ، بقعه در دست ساخت است. در همين صحرا تعدادي سنگ قبرهاي قديمي نيز موجود است.