اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

مسجد انقلاب قهدریجان

موسس اوليه آن مرحوم ايت الله سيد محمد هاشمي فرزند سيد باقر بوده اند كه معظم له در تاريخ 1335 كهحدودا پنجاهسال قبل مي باشد

در محل فعلي كه فاقد مسجد بود احساس نياز كردند و با كمك وهمت مردم و خيرين يك مسجد ودو باب حمام عمومي مردانه و زنانه كنار مسجد بنا  نمودند.

 اهدا كنندگان زمين مسجد عبارتند از مرحوم كربلايي صفر مهدي زاده فرزند مرحوم سليمان  كه پيرمردي وارسته ومتدين و علاقه مند به امور مذهبي بوده كه مقدار پانصد متر مربع از طرف ايشان اهدا شده و مقدار يك صد متر هم از طرف مرحوم مشهدي حسن زماني فرزند ابوالقاسم (كه صاحب اصلي زمين بوده) اهدا شده كه مجموعا 600 متر مي باشد.

ساختمان این مسجد توسط عموم مردم كمك شده كه در بين آن ها شاخص تر مي توان از افراد زير نام برد:

مرحوم حاج حسينعلي جمالی و مرحوم مشهدي قاسم جمالي (فرزندان كربلا حاجي) ، حاج رمضان طاهري ،حاج علي اقا شيخي و فرزندان ايشان خصوصا حاج شيخ غلامحسين شيخي ،مشهدي حيدرعلي شيخي ،حاج محمد كاظم زاده و ساير مومنين

  اين مسجد كه اسم اوليه آن مسجد نو بود چون در انقلاب اسلامي نقش عمده اي را داشت كم كم به اسم مسجد انقلاب معروف گشت وفرزندان مرحوم آسيد محمد هاشمي كه عبارتند از سید هادی هاشمی و سید مهدی هاشمی عهده دار مسايل تبليغي و عمراني اين مسجد بوده اند.

این مسجد از زمان بناي اوليه چندين مرحله به وسيله نامبردگان و كمك مردم باز سازي و تعمير شده است.

همچنین كتابخانه اي نیز در مجاور مسجد بياد بود شهيد سيد قاسم هاشمي فرزند حاج سيد عبداله دائر گردیده و در اختيار علاقه مندان قرار گرفت.