اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

مشکلات کشاورزان قهدریجان

کشاورزی یکی از اصلی ترین مشاغل در شهر قهدریجان محسوب می شود و به واقع سهم عمده ای از محصولات کشاورزی منطقه حاصل همت و تلاش کشاورزان زحمت کش قهدریجان می باشد.

آنچنانکه در چند ساله اخیر کشاورزان قهدریجان تنها به کشت زمین های زراعی  قهدریجان اکتفا نکرده و با همت مثال زدنی خود حجم وسیعی از زمین های مناطق اطراف وحتی برخی از زمین های زراعی استان های اطراف را نیز به صورت اجاره ای زیر کشت برده اند وبه یاری خدا وتلاش و کوشش مستمر خود در کشت محصولاتی ازجمله پیازوبرنج از موفق ترین کشاورزان منطقه وحتی کشوربوده اند.

 اما متاسفانه مشکلات زیادی که در زمینه کشاورزی در کشور با آنها روبرو هستیم همیشه گریبانگیر کشاورزان زحمت کش شهر ما نیز بوده و هست.     

 آنچنانکه بسیاری از سال ها کشاورزان با زحمت فراوان و صرف هزینه های زیاد محصولات خود را به بازار ارائه نموده اند اما نه تنها سودی عایدشان نشده بلکه حتی نتوانسته اند هزینه های صرف شده را نیز باز گردانند وچه بسا با وجود تلاش وکوشش یکساله خود ضررهای بسیاری را نیز متحمل گردیده اند و حتی برخی سال ها کسادی بازار خرید محصولات چنان بوده است.که حتی این در آمد هزینه جمع آوری محصولات رانیز تامین نمی نموده است و به همین دلیل محصول تلاش یک ساله کشاورز در زمین باقی مانده و از بین رفته است .

 حال باید از مسئولان امر سوال کرد که آیا به واقع این تلاش بی شائبه و خدمت خالصانه کشاورزان اینگونه باید پاسخ داده شود؟

شاید یکی از عوامل بروز این مشکل عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح مسئولین در زمینه کشاورزی است به طوری که کشاورزان به جای اینکه با جهت دهی و برنامه ریزی ارگانهای مربوطه پی به میزان نیاز بازار برده و تشویق شوند تا محصولات کشاورزی مورد نیاز بازار را در حد متعادل کشت کنند تنها با توجه به برخی فاکتورها از قبیل قیمت خرید سال قبل یک محصول و برخی موارد دیگر اقدام به کشت یک محصول می نمایند و این خود موجب تولید مازاد بر نیاز یک محصول در یک سال و تولید کمتر از حد نیاز محصولی دیگر می گردد که این روند خود موجب نابسامان بودن و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد.

یکی از برنامه های پیاده شده در مواجهه با این مشکل طرح خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی است که دارای مشکلاتی از قبیل دیر پرداخت کردن طلب کشاورزان  ونیز تحویل گرفتن محصول از کشاورز به صورتی نامناسب و معطل نمودن در صف های طولانی می باشد ولی در کل این طرح در جهت حمایت از کشاورزان بوده و طرح خوبی است.

مشکل دیگر بر می گردد به عملکرد کارشناسان کشاورزی و ارگانهای مربوط به کشاورزی که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

(پشت میز نشینی و عدم حضور در کنار کشاورز و تنها ایده ها و نظرات و شعارهای تئوریک دادن،بی توجهی به تجربیات کشاورزان و اکتفا به آموخته های تئوری،هدر رفتن بودجه و وجود نداشتن برنامه درست برای تحقیقات و کمک نکردن به حد کافی به کشاورز برای حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه «البته زحمات کارشناسان دلسوز نیز قابل ستایش است» ولی باید در جهت بررسی و رفع این قبیل معضلات نیز تدابیری اندیشیده شود)

 امیدواریم در سال های آینده دیگر شاهد این معضلات و مشکلات در بخش کشاورزی کشور که به واقع محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است نباشیم و مسئولان  آنچنان که شایسته این قشر زحمت کش جامعه است در پاسخ گوئی به زحماتشان بکوشند.