اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

دامداری در قهدریجان

گرچه در نزديكي قهدريجان مرتع وجود ندارد، با این حال محصولات كشاورزي زمينه مساعدي را براي پرورش و نگهداري دام بوجود آورده

و قهدریجان را مبدل به یکی از قطب های مهم دام پروری استان نموده است.
به نحوي كه در قهدريجان برابر با آمار مركز خدمات كشاورزي(مربوط به سال 1381) نزديك به 11 هزار راس گاو، 40 هزار راس گوسفند، 3 هزار راس بز، و 30هزار قطعه طیور وجود دارد.
تامين علوفه و ساير مايحتاج اين تعداد دام عموماً از سطح زيركشت علوفه و يونجه و پس مانده دیگرمحصولات برداشت شده کشاورزی است.
البته تعدادي از دامداران در برخی فصول دامهاي خود را براي چرا به چراگاه های اطراف مانند مراتع نزديك فريدن مي‌برند.
علاوه بر این واحدهای گاوداري و مرغداري نيز در قهدريجان وجود دارند. كه تعدادی از آنها بصورت صنعتي و تعدادی ديگر به صورت نيمه صنعتي مشغول به كار هستند.