اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

توليدات کشاورزی قهدریجان

دسترسي به آب و موقعيت اقليمي مناسب، همراه با كوشش و زحمات كشاورزان قهدريجان، زمينه كشت انواع محصولات يك ساله را در این منطقه فراهم آورده است.

براساس آمار سال 1381 از مجموع اراضي زيركشت نزديك به هزار هكتار به گندم، 1300 هكتار به علوفه، 1200 هكتار به برنجكاري، 900 هكتار به پياز و بقيه به کشت صيفي‌جات و سبزيجات اختصاص دارد.

 بيشترين اراضي زير كشت مربوط به برنج است ولي بيشترين محصول توليد شده از نظر تناژمربوط به پياز است.

بطوری که حتی می توان گفت مهمترين محصول كشاورزي شهر پياز می باشد كه هرساله اعظم آن به بازارهاي اصفهان و تهران ارسال شده و حتي در سال های گذشته به خارج از كشور نیز صادر گرديده است.

  مقدار سطح زير كشت محصولات، ساليانه با توجه به قيمت فروش محصولات كشاورزي تغيير مي‌كند. به عنوان مثال با بالارفتن قيمت پياز دریک سال مقدار قابل توجهي از اراضي كشاورزي در سال بعد از آن  زیر كشت پياز خواهد رفت.

 وجود محصولات كشاورزي كه بايد سريعا به بازار مصرف منتقل شود  موجب بوجود آمدن بنگاه‌هاي تره‌بار و نيز ساير مشاغل خدماتي در شهر قهدريجان شده است.

 در مورد باغات قهدریجان هم گرچه همه خانوارهاي ساكن قهدريجان داراي باغ نيستند ولي تعداد زیادی از آنها داراي باغ شخصی هستند.

در عين حال، نحوه بهر‌ه‌برداري از باغات نيز بیشتر به صورت شخصي است تا به صورت شراكت يا اجاره‌اي و نیز محصول اين باغات عموماً شامل سيب،گیلاس، آلوچه،هلو،آلبالو و زردآلو می باشد.