اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

پرورش اندام در قهدریجان

ازجمله ورزش های پرطرفداری که درچندین ساله اخیر گسترش چشمگیری در بین جوانان داشته است می توان به ورزش پرورش اندام اشاره کرد.

ورزش پرورش اندام ازسال1373 با تاسیس  باشگاه  «پوریای ولی» در شهر قهدریجان آغاز گردید.

 موسس و مسئول این باشگاه آقای احمدرضا درویشی و مربیان آن نیز به ترتیب آقایان : امید درویشی و همت محمدی بودند که  این باشگاه به علت وجود برخی مشکلات از جمله عدم استقبال عمومی در اواسط سال 1381 تعطیل شد.

  پس از آن در همان سال (81/25/11) باشگاه پرورش اندام المپیک به مدیریت آقای مجتبی مرادی شروع به کار کرد که از جمله مربیان این باشگاه از سال تاسیس تاکنون می توان به آقایان اصغر قدیری ، سید محمود اخروی ، همت محمدی و مربی فعلی آقای مجتبی مرادی اشاره کرد.

 این باشگاه از امکانات نسبتاً خوب ورزشی بهره مند است و تعداد ورزشکاران آن  در حال حاضر در حدود 60 نفر می باشد.

معضلات :                                                                                    

 عدم پوشش مناسب در زمینه برگزاری مسابقات پرورش اندام از سوی سازمان تربیت بدنی ، اخذ مالیات نا متناسب (از قول مسئول این باشگاه) و عدم استقبال شایسته مردمی از این ورزش از جمله معضلات این ورزش به حساب می آیند.