اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
21 آذر
1399

لیست شهدای شهر قهدریجان

شهدا ، آزادگان و جانبازان  شهر قهدریجان :

تعدا شهدا :225نفر ( تعداد 15 سردار و 16 فرمانده شهید )

تعداد رزمندگان : 500 نفر

تعداد آزادگان : 35 نفر

تعداد جانبازان : 300 نفر

لیست شهدای شهر قهدریجان

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

تاریخ شهادت

محل شهادت

محمد تقی ابراهیمی

رضا

1336/7/5

1364/12/18

مریوان عملیات والفجر

محمود ابراهیمی

علی اکبر

1342/7/9

1361/1/5

رقابیه عملیات فتح المبین

مهدی ابراهیمی

رضا

1339/12/1

1364/11/25

فاو عملیات والفجر9

محمود احمدی

حیدر

1349

1366/2/5

بانه عملیات کربلای5

سید جلال احمدی

سید حبیب

1342/5/15

1362/7/29

بانه

سید مرتضی احمدی

سید احمد

1336/1/3

1361/1/1

رقابیه عملیات فتح المبین

اصغر اسماعیل زاده

عباس

 

1364/11/28

فاو عملیات والفجر9

نادر اسماعیلی

ید الله

1345

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

حسین اکبری

عباسعلی

1344/2/10

1375/8/8جانباز

بیمارستان

صفرعلی اکبری

حسن

1328/7/10

1361/2/20

خرمشهر عملیات بیت المقدس

علی اکبری

رمضان

1339/11/5

1361/2/19

خونین شهر

قاسم علی اکبری

حسن

1339/1/1

1365/8/9

فاو

قربانعلی اکبری

محمد

1341/1/3

1361/8/15

موسیان عملیات محرم

قدمعلی براتی

رجبعلی

1338/3/2

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

نصرالله پالیزبان

علی

1346/4/9

1362/3/30

جاده اهواز- اندیمشک

مصطفی ترابی

احمدرضا

1339/1/5

1364/11/28

فاو عملیات والفجر

رجبعلی ترابی

عباس

1346/2/9

1366/12/26

حلبچه عملیات والفجر

رجبعلی جزی

محمد

1340/6/15

1362/12/21

مجنون

رمضان جعفرزاده

محمداسماعیل

1346

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

محمد جعفرزاه

صفرعلی

1345/12/9

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

محمدعلی جعفرزاده

حسینعلی

1338/11/15

1362/7/27

بانه

صفرعلی جعفرزاده

رضا

1333/1/10

1362/12/6

جفیر عملیات خیبر

عبدالرضا جعفرزاده

نوروز علی

1333/3/12

1360/6/30

سنندج

غلامعلی جعفرزاده

حسن علی

1346

1366/12/25

حلبچه عملیات والفجر

محمدرضا جعفرزاده

علی رضا

1347/8/7

1366/12/26

حلبچه عملیات والفجر

براتعلی جعفری

جعفر

1338/2/24

1362/12/11

جفیر عملیات خیبر

علی جعفری

محمود

1346/6/1

1361/1/3

رقابیه عملیات فتح المبین

محمد جعفری

مهدی

1347/5/4

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

صفرعلی جعفری

اسماعیل

 

1358/7/15

بانه

عبدالله جعفری

مهدی

1349/4/30

1365/11/16

خونین شهر  عملیات کربلای5

غلامحسین جعفری

عباسعلی

 

1365/12/11

شلمچه

محمد جعفری

رجبعلی

1353/6/20

1367/4/2

بانه

احمد جمالی

زین العابدین

1345/4/9

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

سیف الله جمالی

حسین

1343/1/5

1364/6/18

اشنویه عملیات قادر

عباس جمالی

تقی

1326/7/9

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

نصرالله جمالی

رمضان

1344/7/9

1361/11/21

شلمچه عملیات والفجر

نعمت الله جمالی

رضاقلی

1340/11/4

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

ابراهیم جمالی

حیدرعلی

1346

1365/12/10

شلمچه عملیات کربلای5

احمدرضا جمالی

حسین قلی

1347/1/5

1364/11/29

فاو عملیات والفجر

اسفندیار جمالی

ید الله

1339/4/6

1361/4/31

شلمچه عملیات بیت المقدس

اسماعیل جمالی

علی

1342/4/6

1360/7/7

آبادان

حسنعلی جمالی

عباس

1343/10/5

1361/4/30

شلمچه

رحمت الله جمالی

حیدرعلی

1337/1/6

1360/9/9

بستان عملیات طریق القدس

رحمت الله جمالی

رمضانعلی

1345/6/9

1362/2/1

کردستان

رحیم جمالی

عبدالغفار

1344

1362/7/29

بانه

عبدالرسول جمالی

عبدالغفار

1336/8/1

1362/7/28

بانه

عبدالله جمالی

حسین

1339/2/6

1365/6/26

کامیاران

فضل الله جمالی

حیدرعلی

1344/5/2

1360/12/29

رقابیه عملیات فتح المبین

محمد جمالی

صفر علی

1346/1/1

1362/2/1

سنندج

محمدرضا جمالی

محمدعلی

1337/7/20

1362/12/4

مجنون

رضا جوابی

مجتبی

1338/6/8

1361/2/12

ام الرصاص

عباس جوانمردی

شعبانعلی

1334/3/1

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

ابراهیم جوانمردی

صفرعلی

1331/1/1

1361/1/5

رقابیه

اسدالله جوانمردی

یدالله

1342/11/14

1362/12/18

مجنون عملیات خیبر

اکبر جوانمردی

علی

1343/1/9

1365/10/28

شلمچه عملیات کربلای5

امیرقلی جوانمری

محمدعلی

1346/1/1

1362/12/8

مجنون عملیات خیبر

حسن جوانمردی

رضا

1346/9/1

1366/12/24

حلبچه عملیات والفجر

حسینعلی جوانمردی

علی رضا

1323/2/9

1360/12/29

خونین شهر

رحمت الله جوانمردی

محمدتقی

1343/9/2

1364/6/18

اشنویه عملیات قادر

علی جوانمردی

غلام علی

1342/5/22

1361/2/20

خونین شهر عملیات بیت المقدس

محمد حسن زاده

عباس

1344/7/24

1364/6/18

اشنویه عملیات قادر

محمد تقی حسن زاده

قاسم

1345

1363/12/25

مجنون عملیات بدر

ناصر حشمت

نظرعلی

1341/8/11

1360/6/22

کرخه(آر پی جی زن)

حسن حشمت

حسین

1343/2/7

1362/12/7

مجنون عملیات خیبر

قربانعلی حشمت

علی محمد

1339/4/1

1361/2/10

خونین شهر عملیات بیت المقدس

عباس حمزه زاده

نعمت الله

1341/8/3

1360/6/25

آبادان

عبدالله حمزه زاده

نعمت الله

131346

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

حبیب الله حمزه زاده

نصر الله

1334/1/3

1361/1/4

رقابیه

حسینعلی حمزه زاده

عباس

1346/4/9

1361/1/6

شوش

رحمت الله حمزه زاده

محمدرضا

1343/7/9

1362/8/3

بانه

محمد حمزه زاده

علی

1348/9/10

1366/12/26

حلبچه عملیات والفجر

مصطفی حمزه زاده

رجبعلبی

1346/4/1

1362/5/2

تنگه دربندیخان

حیدر درویشی

صادق

1323/2/9

1361/2/10

خونین شهر

حیدرعلی رحمانی

اسد الله

1346/4/6

1365/11/18

شلمچه عملیات کربلای5

رسول رحمانی

مصطفی

1343/2/5

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

علی رحمانی

احمد

1342/1/5

1361/5/7

پاسگاه زید عملیات رمضان

علی رحمانی

حیدرعلی

1337/1/1

1361/1/6

رقابیه عملیات فتح المبین

غلامرضا رحمانی

صفرعلی

1337/3/2

1361/7/9

ناصر خصرو تهدان

مهدی قلی رحیمی

محمد

1341/4/5

1361/5/7

پاسگاه زید

علیرضا رحیمی

محمد

1343/8/5

1362/12/5

مجنون

قربانعلی رحیمی

حیدرعلی

1342/1/6

1362/2/1

سنندج

محمدرضا رحیمی

اسماعیل

1330/10/20

1360/12/29

رقابیه عملیات فتح المبین

یدالله رضایی نژاد

رضا

1340/8/2

1361/2/12

خونین شهر

اصغر رفیع زاده

پرویز

1346/1/1

1365/10/4

ام الرصاص عملیات کربلای4

رمضان رفیع زاده

احمد

1339/2/10

1362/12/6

مجنون عملیات خیبر

فتح الله رفیع زاده

علی

1339/3/9

1361/2/10

خونین شهر

اسدالله رمضانی

ابراهیم

1335/5/1

1361/5/7

پاسگاه زید

یدالله رمضانی

ابراهیم

1340/10/2

1361/11/23

خاک عراق عملیات والفجر

عباس سلمانیان

تقی

1343/5/7

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

عبدالرضا سلمانیان

حیدرعلی

1346/7/1

1365/12/29

شلمچه

مهدی سلمانیان

غلامعلی

1346/6/20

1367/3/14

مجنون

نعمت الله سلمانیان

فتح الله

1342/1/19

1361/5/7

پاسگاه زید عملیات رمضان

حیدر سلمانیان

محمد

1336/3/20

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

قاسمعلی سلمانیان

تقی

1349/1/5

1365/11/7

شلمچه عملیات والفجر

قربانعلی سلمانیان

حسن

1334/3/1

1362/8/1

خاک عراق عملیات والفجر

محمدحسین سلمانیان

غلامرضا

1345/8/9

1361/5/11

کوشک

محمود سلمانیان

حسن

1345/10/20

1362/12/7

مجنون عملیات خیبر

سعید شفیع زاده

حیدر علی

1341/1/1

1373/5/7

مجنون عملیات خیبر

محسن شفیع زاده

صفرعلی

1354/2/6

1362/12/5

کردستان

نادر شفیع زاده

شعبان

1341/4/2

1361/1/15

مجنون عملیات خیبر

نصرالله شفیع زاده

حیدرعلی

1324/11/10

1361/4/3

رقابیه

منصور شفیع زاده

شعبانعلی

1343/12/1

1367/5/2

رقابیه

یحیی شفیع زاده

رمضانعلی

1348/1/5

1362/12/7

شلمچه

صفرعلی شفیعی

علی اصغر

1347/2/5

1362/8/1

مجنون

اصغر شیخ

حیدر

1342/11/21

1361/8/16

خاک عراق والفجر

علی شیخی

احمد

1342/1/1

1363/12/21

عین خوش

فتح الله شیخی

نصرالله

1348/3/3

1365/4/14

مجنون عملیات بدر

محمد علی شیخی

حسینعلی

1333/7/1

1366/7/3

فاو عملیات والفجر

اکبر صفرزاده

علیرضا

1346/2/5

1362/12/5

شلمچه

سیدعظیم صلابتی

سید حسن

1345/4/1

1364/11/30

مجنون عملیات خیبر

عبدالله طاهری

مختار

1347/8/5

1360/12/29

فاو عملیات والفجر

قاسم طاهری

ناصر

1344/2/1

1361/4/31

رقابیه

مرتضی طاهری

طاهر

1344/1/5

1362/12/5

شلمچه

عبدرالرسول عزیزی

رضاقلی

1347/7/1

1362/8/5

مجنون عملیات خیبر

صفرعلی عشقی

نوروزعلی

1341/4/15

1366

بانه

مهدی قلی غفوری

مصطفی

1346/3/30

1361/2/11

منطقه زبیدات(تک تیر انداز)

نادر غفوری

مصطفی

1340/3/21

1361/4/26

دارخوئین

ابوالقاسم غفوری

مرتضی

1336/7/25

1362/4/23

شلمچه عملیات رمضان

حسنعلی غفوری

اسدالله

1343/8/3

1362/10/10

جاده اهواز- اندیمشک

غلامحسین غفوری

قاسم

1343/11/2

1357/5/3

جنوب

صفرعلی غلامی

مرتضی

1335/1/1

1361/2/10

اصفهان

محمد علی قاسمی

صفرعلی

1341/1/31

1364/6/18

خونین شهر عملیات بیت المقدس

محمد تقی قاسمی نژاد

حسن

1342/3/6

1362/12/5

اشنویه عملیات قادر

عبدالله قدیری

علی

1348/1/2

1362/7/28

مجنون

اصغر قدیری

غلامعلی

1332/9/3

1361/2/19

خونین شهر عملیات بیت المقدس

جعفر قدیری

عباس

1332/1/1

1362/3/30

جاده اهواز- اندیمشک

حسینعلی قدیری

حیدر

1339/5/16

1360/7/5

آبادان

عبدالله قدیری

احمدرضا

1348/1/2

1362/7/28

بانه

علیرضا قدیری

غلامحسین

1340/6/6

1360/6/18

جاده سنندج

علی کاظم زاده

عباس

1339/2/2

1361/1/3

رقابیه

غلامعلی کاظم زاده

نعمت الله

1345/7/1

1361/1/6

رقابیه

محمد کاظم زاده

اسماعیل

1328/2/20

1360/2/2

مریوان

یدالله کاظم زاده

عباسعلی

1341/11/10

1361/9/29

موسیان عملیات محرم

اکبر کاظمی

امیر

1342/9/6

1362/8/23

خاک عراق

حسین کاظمی

رمضانعلی

 

1367/1/28

فاو

اصغر محمدی

احمدرضا

1342/1/1

1361/5/7

پاسگاه بسیج عملیات رمضان

غلامرضا محمدی

احمدرضا

1334/7/6

1360/12/29

رقابیه عملیات فتح المبین

قربانعلی محمدی

احمدرضا

1343/4/1

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

بهروز مرادی

قربانعلی

1335/10/1

1367/3/4

پاسگاه زید

حسن مرادی

عباسعلی

1346/1/3

1362/12/5

فاو عملیات خیبر

حسین مرادی

امیرقلی

1342

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

صفرعلی مرادی

قاسم

1346/7/20

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

فرزاد مرادی

قربانعلی

1341

1360/7/5

آبادان

قربانعلی مرادی

ابراهیم

1300/11/9

1359/7/4

خرمشهر

محسن مرادی

علی

1344/1/10

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

محمد مرادی

عبدالله

1347/6/4

1366/12/26

حلبچه عملیات والفجر

اسدالله مرادی

رمضان

1332/1/20

1360/12/29

رقابیه عملیات فتح المبین

اسدالله مرادی

رمضانعلی

1344/8/5

1361/8/17

موسیان عملیات محرم

اسماعیل مرادی

عباس علی

1343/6/4

1361/8/16

عین خوش عملیات محرم

جعفر مرادی

حسین

1334/5/9

1360/12/29

رقابیه عملیات فتح المبین

حسن مرادی

امیرقلی

1345

1361/4/31

کوشک عملیات رمضان

حیدرعلی مرادی

قاسم

1343/10/5

1360/3/21

دار خوئین

صفرعلی مرادی

رمضانعلی

1320/12/25

1366/5/9

مکه

عبدالله مرادی

یدالله

1338/2/8

1360/3/21

دار خوئین

علیرضا مرادی

مرتضی

1339/4/9

1362/3/30

جاده اهواز-اندیمشک

محمد مرادی

رضاعلی

1345/7/1

1361/8/16

عین خوش عملیات محرم

محمد مرادی

عباسقلی

1335/3/6

1361/2/10

خونین شهر

محمد حسین مرادی

محمدعلی

1345/9/5

1365/4/13

فاو

محمد رضا مرادی

حسن

1351

1366/1/22

شرق بصره

محمد رضا مرادی

رمضان

1334/12/1

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

محمد علی مرادی

حسینعلی

1346/3/9

1366/12/26

حلبچه عملیات والفجر

محمد علی مرادی

مرتضی

1339/4/16

1362/12/5

مجنون

مصطفی مرادی

عباسقلی

1345/4/5

1361/2/10

خونین شهر عملیات بیت المقدس

مهدی مرادی

عباس

1338/1/9

1360/9/9

بستان عملیات طریق القدس

ابراهیم مشهدی

عباسعلی

1343/10/15

1361/8/11

موسیان عملیات محرم

رمضانعلی مشهدی

حسین علی

1321/7/1

1361/7/9

ناصر خسرو

تقی موذنی

احمد

1344/6/3

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

حسن موذنی

حسین

1338/3/10

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

نبی الله موذنی

قربانعلی

1337/6/2

1361/3/2

خونین شهر

سید باقر موسوی

سید هاشم

1333/5/10

1361/1/1

رقابیه عملیات فتح المبین

صفرعلی مهدی زاده

غلام حسین

1343/4/3

1361/5/7

عملیات رمضان

محمد علی مهدی زاده

غلام حسین

1345/5/9

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

حمزه مهدی زاده

حسن

1318/8/18

1360/7/5

آبادان

محمد حسن مهدی زاده

محمد علی

1347/8/2

1363/12/22

مجنون عملیات بدر

حسن مهدی زاده

حیدر علی

 

1367/1/29

فاو

نعمت الله مهدی زاده

غلامعلی

1340/5/1

1360/12/14

جزایر عملیات فتح المبین

رمضان نظری

حسینعلی

1345/7/1

1361/11/19

فکه

حسین نقی زاده

غلامرضا

1347/8/5

1367/3/23

شلمچه

عباس نقی زاده

محمدحسین

 

1367/1/28

فاو

قاسمعلی نقی زاده

حسنعلی

1339/4/6

1361/1/5

رقابیه عملیات فتح المبین

محمدعلی نقی زاده

علیرضا

1334/5/5

1361/1/1

رقابیه عملیات فتح المبین

نوروز علی نقی زاده

امیرعلی

1346/1/1

1362/1/22

شرهانی عملیات والفجر

لطف الله وکیلی

غلامرضا

1339/7/15

1358/7/15

 

محمد هادیان

عباس علی

1342/1/19

1361/1/7

دزفول عملیات فتح المبین

مهدی هادیان

حسن

1347/1/1

1363/12/22

مجنون عملیات بدر

اصغر هادیان

براتعلی

1347/1/9

1361/8/16

عین خوش عملیات محرم

اکبر هادیان

عبدالرضا

1340/2/24

1361/8/18

عین خوش عملیات محرم

باقر هادیان

سلطان علی

1346/2/9

1365/11/30

مجنون

پرویز هادیان

نوروز علی

1350/1/3

1366/12/29

حلبچه عملیات والفجر

رحمت الله هادیان

علی

1333/3/20

1361/10/16

کوشک

غلامعلی هادیان

قربانعلی

1345

1362/12/9

مجنون عملیات خیبر

محمدرضا هادیان

حسین

1347/2/5

1365/10/5

شلمچه عملیات کربلای4

مهدی هادیان

علی

1346/4/2

1362/12/5

مجنون عملیات خیبر

سید مجید هاشمی

سید علی

1341/1/25

1361/9/29

موسیان

سید جواد هاشمی

سید مرتضی

1346/12/1

1367/5/1

شلمچه

سید رسول هاشمی

سیدعبدالله

1342/5/11

1360/9/9

بستان عملیات طریق القدس

سید قاسم هاشمی

سید عبدالله

1339/6/10

1362/8/1

خاک عراق عملیات والفجر

سید محمد هاشمی

سیدباقر

1348

1364/11/29

فاو عملیات والفجر

حسین یادگاری

رمضان

1340/1/22

1361/5/8

کوشک عملیات رمضان

عبدالله یادگاری

اصغر

1336/6/6

1361/4/8

دشت عباس

غلامرضا یادگاری

یدالله

1345/2/2

1365/12/5

شلمچه عملیات کربلای5

قاسمعلی یادگاری

مرتضی

1344/7/9

1361/5/7

کوشک