اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

صنايع و مراکز صنعتی قهدریجان

یکی ازمهمترین بخش های اقتصادی هرشهرچه ازنظراشتغال زایی وچه ازنظرایجاددرامدبخش صنعت میباشدوگسترش صنعت درهرشهریکی از فاکتور های مهم پیشرفت آن شهرمحسوب می شود .

در شهر قهدریجان صنعت پیشینه چندانی ندارد چراکه دراین شهرازقدیم الایام مردم اکثرا به کشاورزی ودامپروری مشغول بوده اند وچون زمینه مساعد برای این فعالیت ها برایشان فراهم بوده کمترکسی به پیشه های دیگرازجمله فعالیت های صنعتی روی آورده است و شاید اولین فعالیت صنعتی درقهدریجان را بتوان پیشه اهنگری دانست که تولیدات این آهنگران ابزارکشاورزی بوده وپیدایش این حرفه قطعا به خاطر وجود کشاورزی درشهر بوده است اما درچند سال اخیربخش صنعت درشهر رنگ وبوی تازه ای به خود گرفته است و با همت و تلاش و سرمایه گذاری مردم وتلاشهای مسئولین شهرقهدریجان به یکی ازمهمترین مناطق صنعتی شهرستان فلاورجان تبدیل شده است.

 بررسي صنعت در قهدريجان را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود شهرک صنعتی قهدریجان،واحدهای صنعتی داخل شهر و واحدهای صنعتی اطراف شهرقهدریجان که در ادامه به توضیح در مورد آن ها می پردازیم.

 شهرک صنعتی:

اولین قدم برای احداث شهرک صنعتی درسال1378برداشته شدوشهرداری قهدریجان قسمتی اززمین های بایراطراف شهررا که متعلق به شهرداری بودبه ایجاد شهرک صنعتی اختصاص دادندواین زمین هاراباتسهیلاتی دراختیارصنعتگران قراردادند و ظرف مدت دوسال کارسوله سازی وتجهیزشهرک انجام گرفت ودرسال1380این شهرک رسما افتتاح شد.

این شهرک درزمینی به مساحت 60000مترمربع درسمت جنوب شهرودرمسیرجاده قهدریجان به فولادشهراحداث شده است هم اکنون بابهره برداری ازفازاول شهرک صنعتی35واحدصنعتی فعالیت خود را اغازکرده اند که با بهره برداری ازفازدوم این تعداد به بیش ازدوبرابرافزایش خواهد یافت بااغازبه کاراین شهرک تقریبا برای 500 نفرفرصت شغلی ایجاد شده است.

اغلب کارگاههای شهرک صنعتی به کارهای تراشکاری ریخته گری وقطعه سازی مشغولند.مواداولیه عمده ای که مورد مصرف این کارگاههامیباشد لوله وپروفیل وانواع ورق های فلزی میباشد که این مواد اولیه راازکارخانه ذوب اهن وکارخانه های لوله وپروفیل تامین میکنندوتولیدات انها شامل انواع قطعات فلزی به کاررفته درکنتورهای گازکه برای شرکت گازسوزان تولید می کنند انواع قطعات شاسی موتورسیکلت که برای شرکت فارس شاسی که یکی ازبزرگترین شرکت های شاسی سازی کشور

است تولید میکنند.ازدیگرواحدهای صنعتی میتوان به چند واحد برنجکوبی صنعتی اشاره نمودکه شلتوک های تولید شده درشهر قهدریجان رااسیانموده وبرنج های حاصل راکه ازمرغوبترین برنج های کشوراست بسته بندی نموده و به نقاط مختلف عرضه می کنند.

  واحدهای صنعتی داخل شهر:

علاوه بر واحدهای شهرک صنعتی که به ان اشاره شدقسمت اعظمی ازواحدهای صنعتی داخل شهرقراردارندوتعدادی هم دراطراف

شهرپراکنده اند.

ازمهمترین واحدهای صنعتی که درشهرقراردارندمیتوان کارگاههای تراشکاری وریخته گری کارگاههای دروپنجره

سازی کارگاههای چوب بری وکارگاههای ابکاری فلزات رانام بردکه البته تعداد این واحدها زیاد است وامیدواریم باهمت مردم و

مسئولین این واحدها هم به شهرک صنعتی منتقل شوندچون فعالیت انها درشهرمعضلاتی ازقبیل الودگی های صوتی ومحیطی ایجاد می کند.

واحدهای صنعتی اطراف شهر:

ازمهمترین واحدهای صنعتی اطراف شهرمیتوان کارخانه اجرلفتون سجاد رانام بردکه علاوه برتامین اجرمصرفی شهرقسمت عمده

ای از تولیدات خود رابه نقاط مختلف عرضه میکند ازدیگرواحدهای صنعتی اطراف شهرمیتوان کارگاههای تیرچه وبلوک سازی

کارگاههای موزاییک سازی کوره های اجرپزی کارگاههای تراش وقطعه سازی وهمچنین یک کارگاه مقوا سازی را نام برد.

همچنین قابل ذکر است که تعدادي از شاغلين بخش صنعت قهدريجان در واحدهاي تولیدی و صنعتی شهر های همجوار قهدریجان از جمله ذوب‌آهن ، مجتمع فولاد مباركه، شرکت گازسوزان، صنايع نظامي، پالايشگاه،کارخانه شير پاستوريزه و... مشغول به کار می باشند.