اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
21 آبان
1399

ناقوس بحران آب در فلات ایران

یک دهه از اعتراضات آبی کشاورزان اصفهانی گذشت

گروه بزرگی از کشاورزان اصفهانی روز گذشته در اعتراض به ادامه برداشت‌های غیرقانونی از آب زاینده رود و با خواست احیای حق‌آبه خود راهپیمایی کردند.

در حالی که قرار بود بعد از راه‌اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد اجازه برداشت آب به استان‌های چهار محال و بختیاری، یزد و صنایع اصفهان داده شود اما سال‌هاست بدون راه‌اندازی این طرح‌ها، از محل حق‌آبه کشاورزان اصفهانی برداشت غیرقانونی می‌شود