اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 آبان
1399

جلسه مشترک مسئولین جهت ارائه گزارش

جلسه مشترک امام جمعه محترم،شهردار، شورای اسلامی شهر با حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده ی محترم وفرماندارشهرستان

دراین جلسه امام جمعه ی محترم ضمن خوشامدگویی تاکید مجدانه به رفع مشکلات مردم را نمودند؛وبیان کردند بی توجهی دستگاههای بالادستی به مردم سبب ایجاد ناامیدی دربدنه ی جامعه میگردد.
✅بعداز آن رئیس شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از قبول دعوت نماینده ی محترم وفرماندار بیان داشتند جای بسی شکر دارد که علیرغم وضعیت کشور اما یکی از دوره هایی که شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم بیشترین خدمات را از دستگاههای بالادستی جذب کرد دراین دوره بوده است که بخش عمده آن از قبیل مدرسه ی سعادت، چمن مصنوعی و... مرهون ارتباط سازنده با نماینده ی محترم بوده است.

◀️درادامه ایشان نسبت به توقعات مردم وناراحتی ایشان نسبت به تاخیر دربعضی پروژه ها به ترتیب اولویت بیاناتی را داشتند؛

 1. پل امامزاده
 2. آسفالت ورودی شهر علیرغم جدول گذاری و چندین بارزیرسازی توسط شهردارقاسمی وشهردارزمانی
 3. چمن مصنوعی
 4. ورزشگاه بزرگ شهر
 5. بلوار پژوهش
 6. پارک شهرداری


و...
شهردارمحترم نیز باارائه ی گزارشی مختصر از
✔️ به روز بودن شهرداری از لحاظ حقوق نیروها علیرغم وضعیت کشور هزینه جاری ماهیانه یک میلیاردی شهرداری
✔️استفاده ازظرفیت نیروها جهت پروژه هابخصوص آزادسازیهای حریم
✔️لکه گیری گسترده
✔️سامان دهی آرامستان
✔️رفع بعضی نقاط حادثه خیز
✔️جمع آوری کوه نخاله و احداث پارک بزرگ جنگلی درمحور ورودی شهر؛
ضمن تاکید برمشکلات مطرح شده
➖مشکل تامین قیر
➖جاده شهرک صنعتی
➖و مشکل روشنایی کمربندی بلوار پژوهش که با تعامل شهرداری قهدریجان و گلدشت انجام گرفت رابیان نمودند.

✅درادامه اعضای محترم شورا ضمن تاکید برمباحث مطروحه پیرامون
✔️ادامه ی پروژه هنرستان کارودانش
✔️مشکل مخابرات دربعضی محله ها
✔️مشکل حفاری ها
✔️تغییرکاربری بخشی از اراضی
و...مطالبی را ایراد نمودند.

✅در ادامه نماینده ی محترم ضمن تشکر وایرادسخنانی درمورد برخی مسائل کشوربیان کردند؛

 1. پل امامزاده در هفته ی آینده درمرحله ی مناقصه برروی سایت قرار میگیرد وپیمانکاران میتوانند درآن شرکت کنند.
 2. چمن مصنوعی بزودی تکمیل میگردد.
 3. ورزشگاه قبلا با بودجه سه ونیم میلیاردی ولی الان با تامین بودجه ی هفت ملیاردی در مرحله مناقصه است.
 4. درصورت زیر سازی مجدد شهرداری آسفالت ورودی شهر انجام میگیرد.
 5. جهت روشنایی بلوار پژوهش پیگیریها با ادهره برق انجام خواهد گرفت.


✅درپایان فرماندار محترم نیز ضمن بیان مطالبی پیرامون مباحث مطرح شده بیان کردند مانیز تمام تلاش خود را برای انجام پروژه هابکارخواهیم بست.