اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

دوازده امام قهدریجان

مكاني است زیارتی در صحراي محله سفلي كه مردم معتقدند كه دوازده امام در اين مكان تجمع كرده‌اند .

در داخل حرم آن يك ضريح وجود دارد كه ظاهراً امامزاده‌اي در آن مدفون است .