اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

مسجد جامع قهدریجان ( مسجد بزرگ )

مسجد بزرگ محله سفلي كه قدمت آن (بر طبق اقوال محلي ) به بيش از 200 سال مي‌رسد

نماي خارجي مسجد مزين به كاشي كاري است و آيات قرآن بوسيلة كاشي بر سر در مسجد و محراب آن و نماي داخل نوشته شده است. در وسط حيات حوضي وجود دارد كه قبلاً توسط آب چاه پر مي‌شده ، در صفه‌هاي قديمي مي‌توان آثار معماري گذشته را ديد.