اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

قدمگاه يا قلندرگاه قهدریجان

در رابطه با اين مكان كه در محله عليا واقع است دو نظر وجود دارد. عده‌اي معتقدند كه حضرت رضا (ع)

در اين مكان توقف داشته است و عده‌اي ديگر مي‌گويند كه شخصي به نام قلندر اسماعيل كه از پسران و مرشدان بزرگ در طريقت و شريعت و از اهل تصوف بوده ، به همراه پيروان خود در اين مكان جمع مي‌شدند و ذكر اهل بيت مي‌گفتند. چند سنگ نوشته در آن موجود بود كه بر روي يكي از آنها نام قلندر اسماعيل نوشته شده بود و البته چند سالی است كه اين سنگها مفقود شده است. اين مكان طبق گفته افراد محلي در حدود 700 سال قدمت دارد.