اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
23 خرداد
1398

مسجد مرحوم آقا سيد حسن موسوي قهدريجاني

بنا بر اقوال عمومی شبستان قديمي اين مسجد در طی 45 روز ساخته شده و مدتي بعد هم ايوانهای آفتابروي آن بنا شده

و حدودا در سال 1330 با سرپرستي مرحوم آيت اله سيد محمد هاشمي و كمك مالي مرحوم حاج محمد حسن جمالي ايوانهاي طرف قبله و سر درب و گلدسته آن ساخته شده است.

در سال 1354 دربهاي ايوانها به همت آقاي حاج ميرزا ابراهيمي فراهم گشته و كاشي كاري و نما چيني آنهم با همت و كمك مالي مرحوم تقي اكبري فرزند غلامحسين انجام گرفته است وتعميرات صحن توسط آقاي حاج ميرزا حسين جعفرزاده كه از نوادگان مرحوم آسيد حسن مي باشد انجام گرفته و ساختن سرويس دستشويي و وضو خانه با كمك مردم خير و سر پرستي حاج آقا ناصر طاهري فراهم شده است .