اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

ارگان ها و مراکز مهم شهر قهدریجان

در شهر قهدريجان سه مركز بهداشتي درماني دولتي موجود است.

مراكز پزشكي:

يكي از اين مراكز مركز اورژانس است كه 24 ساعته مشغول به كار است . این مركز پزشكي با داشتن کلیه پزشکان متخصص و مجهز به دستگاه هاي راديولوژي و I.C.O (نوار قلب)، آزمايشگاه تشخيص طبي و مركز تسهيلات زايماني مي‌ باشد .

در كل سطح شهر از نظر پزشك و خدمات پزشكي و بهداشتي خوب است .

 

مراكز فرهنگي:

مردم قهدريجان همچنان كه گفته شد مردمي حقیقتا پر تلاش و زحمت كش هستند و در عين حال که به كشاورزي مشغول هستند به علم و دانش نیز اهميت خاصي مي‌دهند. به طوري كه در زمان قدیم نیز در فصل زمستان ( فصل فراغت از کار کشاورزی ) مكتب خانه‌ها در قهدریجان برپا می شد .

اما فعاليتهاي فرهنگي و تعليم و تربيت نوين از سال 1305 در قهدریجان آغاز مي‌ شود . به اين ترتيب كه دبستان سعادت به همت آقای حشمت و جمعی از مردم شهر با دو كلاس درس در شهر قهدريجان افتتاح مي‌شود .

و در آن زمان داراي 39 دانش ‌آموز بوده است .

ميز و نيمكت اين دبستان از اصفهان توسط اداره معارف و اوقاف اصفهان تامين و ساختمان مدرسه توسط مردم شهر تامين مي‌گردد .

در حال حاضر شهر قهدريجان داراي 18 دبستان دخترانه و پسرانه  ، 3 دبیرستان دوره اول دخترانه ،2 دبیرستان دوره اول پسرانه  ، يك دبيرستان دوره دوم پسرانه و دو دبيرستان دوره دوم دخترانه و نیز يك مركز كانون فرهنگي تربيتي وابسته به آموزش و پرورش است .

 

مراکز اداری:

شهر قهدريجان داراي اداراتي از جمله: اداره مخابرات تاسیس (1364) اداره آب و فاضلاب تاسیس (1372) ، اداره گاز ، اداره برق ، مركز خدمات كشاورزي تاسیس (1360) مي‌باشد.

همچنین بانك هاي صادرات , ملت , ملي , كشاورزي و سپه در شهر داراي شعبي مي‌باشند