اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
22 خرداد
1398

حوزه علميه الزهرا قهدريجان ( حوزه علمیه خواهران )

حوزه خواهران حدودا از 30 سال قبل كار خود را آغاز كرده و در منزل قديمي مرحوم آسيد محمد هاشمي

و بعد از آن با وقفه ي كوتاهي كه در آن ايجاد شد دو مرتبه كار خود را مجددا شروع نمود.

 اکنون محل فعالیت این حوزه در مجاورت مسجد شهيد بهشتي است .(این محل متعلق به مسجد بود كه زمين آن را مرحوم صفر علي اميني اهدا كرده بود و ساختمان آن هم با كمك دفتر رياست جمهوري وخود ياري مردم ساخته شده بود .)

در اوائل فعالیت این حوزه،كلاسها در طبقه زيرين  برگزار مي شد و با آمدن خانم پور نماري از نجف آباد و رونق پيدا كردن حوزه محل مذ بور گنجايش برنامه ها را نداشت كه اخيرا" حوزه به طور موقت در منزل قديمي مرحوم حاج رمضان شفيع زاده مستقر شده و مديريت داخلي آن در اين چند سال به ترتيب به عهده آقاي اكبر مرادي –خانم مهديزاده –خانم شفيعي بوده و سر پرستي و اداره كلاسهاي متفرقه آن به عهده حجه الاسلام حاج سيد تقي هاشمي و حاج سيد هادي هاشمي بوده است.

مطالب مورد تدریس در كلاسهاي حوزه تلفيقي از دروس حوزه و علوم روز با استفاده از كتب دانشگاهي مي باشد.

 اين مركز تاكنون تعداد 200 نفر از خواهران را در سطوح مختلف آموزش داده است ضمنا دیگر فعالیت های این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

 - كلاسهاي دارالقرآن در شش سطح همراه با ترتيل و روش تدريس براي خواهران با تحصيلات متوسطه

 - آموزش رو خواني قرآن براي عزيزان كم سواد و بزرگسال

 -  آموزش قرآن براي نو نهالان زير سن دبستان بر گزار مي شود كه احكام شرعي و اخلاق به آنها تعليم داده مي شود.