اصفهان / فلاورجان / قهدریجان
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (2 رای)

كانون فرهنگي تربيتي آزادگان قهدريجان كار خود را از سال 1369 شروع نموده است.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.50 (1 رای)

اساس تشکیل این کتابخانه،کتابهای اهدائی مردمی بوده است که از بدو انقلاب در خانه های افراد متعهد و بعد در طبقه ی فوقانی بانک ملت قبلی واقع در میدان امام خمینی فعال بوده است.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)

حوزه خواهران حدودا از 30 سال قبل كار خود را آغاز كرده و در منزل قديمي مرحوم آسيد محمد هاشمي

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

این کتابخانهدرزمینی به مساحت 600متروزیر بنای 400متردربهمن ماه سال1379 در پارک شهرداری واقع در محله سفلی قهدریجان احداث گردیده است .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

در شهر قهدريجان سه مركز بهداشتي درماني دولتي موجود است.