به وب سايت شهر قهدريجان خوش آمديد
 اين وب سايت به همت جمعي از جوانان شهر قهدريجان و  حمايت کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي قهدريجان راه اندازي گرديده است. اميدواريم بتوانيم با راه اندازي اين وب سايت شما را در آشنائي بيشتر با اين خطه افتخار آفرين از کشور عزيزمان ياري نمائيم